Google
 
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว
 • หลักสูตรระยะสั้น
 • ทำเนียบวิทยากร
 • หน่วยงานเครือข่าย
 • แหล่งเรียนรู้ของชาวนคร (Nst-Learning.com)
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชนสวนหลวง
 • หน้าที่ 1
  [+] โครงการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ไล่ยุงจากคะไคร่หอม [3/06/2553]
  [+] โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์ [26/06/2553]
  [+] โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว [09/06/2553]
  [+] โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. สถานประกอบการ และอาชีพท้องถิ่น เรื่อง ?การทำเทียนหอมสมุนไพร? [15/06/2553]
  [+] โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. สถานประกอบการ และอาชีพท้องถิ่น [28/06/2553]
  [+] โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. [21/05/2552]
  [+] โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) [9/05/2552]
  [+] โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ [05/05/2553]
  [+] โครงการราชภัฏสู่ท้องถิ่น เรื่อง ?การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน? [06/03/2553]
  [+] โครงการราชภัฏสู่ท้องถิ่น [04/03/2553]
  [+] วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 [10/01/2553]
  [+] ค่ายวิทย์ ? คณิต คิดสนุก [21/03/2552]
  [+] โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [17/10/2552]
  [+] สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2552 [19/08/2553]
  [+] โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ [1/08/2552]
  [+] โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำเทียนหอม [26/07/2552]
  [+] โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง คณิตกับศิลปะ [19/07/2552]
  [+] ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย Education Campus Network [09/08/2550]
  [+] เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม GSP" [05/08/2006]
  [+] ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่งรายละเอียดกิจกรรมภายในวันที่ 24 กรกฎาคม [25/07/2549]
  [+] คณะฯ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [13/07/2549]
  [+] คณะฯ ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [19/05/2549]
  [+] คณะฯ ร่วมจัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ [10/05/2548]
  [+] คณะฯร่วมกับโรงเรียนควนขนุน จ. พัทลุง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ [01/10/2548]
  [+] ภาควิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดเสวนา เรื่อง "เกษตร : ความต้องการภาคประชาชน" [30/08/2548]
  รายการข่าวทั้งหมด 31 รายการ1 2 หน้าถัดไป>>
  [ งานบริการวิชาการ | กลับหน้าหลัก ]
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7537-7443
  อีเมล sct_nstru@yahoo.co.th
  ผู้ดูแลระบบ
  สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช l Designed by rsomporn@hotmail.com