Google
 
หน้าที่ 13
คณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิคภาพสำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิคภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ทองสมัคร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่งศรี ชมภูวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ช่างสาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
นำเสนอวันที่ [24/12/2549] โดย ปชส.ควท.
การประชุมติดตามประเมินผลโรงเรียนแกนนำ โครงการความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างคณะกับ สสวท.
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมาคณะได้จัดประชุมติดตามประเมินผลโรงเรียนแกนนำ โครงการความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ สสวท. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนแกนนำ พ.ศ.2549 ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีผู้อำนวยเขตการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนผู้เข้าอบรม และคณะกรรมการโครงการเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินโครงการ
นำเสนอวันที่ [28/11/2549] โดย ปชส.ควท.
การอบรมปฏิบัติการ "การสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการผลิตสื่ออย่างง่าย รุ่นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1-2"
เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับสสวท. จัด การอบรมปฏิบัติการ "การสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการผลิตสื่ออย่างง่าย รุ่นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1-2" ให้กับครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้เข้ารับการอบเป็นจำนวนมาก
นำเสนอวันที่ [26/08/2549] โดย ปชส.ควท.
การอบรมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย LMS Atutor"
เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสสวท. ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย LMS Atutor" ขึ้น โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน
นำเสนอวันที่ [16/09/2549] โดย ปชส.ควท.
การอบรม "การสร้างองค์ความรู้ทางปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 1"
เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการ "การสร้างองค์ความรู้ทางปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่น 1" ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนครแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม โดยมีครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
นำเสนอวันที่ [26/08/2549] โดย ปชส.ควท.
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2549 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2549 ที่ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม ได้มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประชาชน และนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
นำเสนอวันที่ [20/08/2549] โดย ปชส.ควท.
การบรรยายทางวิชาการ "การขอสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาไทย"
บรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2549 เมื่อบ่ายวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มีการบรรยายทางวิชาการ "การขอสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาไทย" โดยมีบุคลากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีบุคคลภายนอกและนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
นำเสนอวันที่ [17/08/2549] โดย ปชส.ควท.
ประมวลภาพบรรยาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2549 วันที่สอง
ประมวลภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 วันที่สอง มีกิจกรรมพิเศษในวันนี้ ได้แก่ การเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 โดยมี ผศ.จันทรา ทองสมัคร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่สองมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาชมงานกันอย่างล้นหลาม มากกว่าวันที่ผ่านมา
นำเสนอวันที่ [18/08/2549] โดย ปชส.ควท.
จำนวน 170 รายการ<<หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 หน้าถัดไป>>
[ กลับหน้าหลัก ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7537-7443
อีเมล sct_nstru@yahoo.co.th
ผู้ดูแลระบบ
สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช l Designed by rsomporn@hotmail.com